SỨ MỆNH

Ogida quyết tâm phát huy các thế mạnh sẵn có của mình là Chữ Tín, Khách Hàng, Con Người và Sức Sáng Tạo để không ngừng nâng cao chất lượng Sản phẩm và Dịch vụ khách hàng.

GIÁ TRỊ

Sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng, trung thực về nguồn gốc và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm trong nước và quốc tế. Chúng tôi luôn giữ đúng các cam kết của mình đối với Khách hàng.

TẦM NHÌN

Ogida đang từng bước thực hiện Ước mơ cháy bỏng là trở thành công ty Việt Nam đầu tiên làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất hương liệu, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của khách hàng Việt.